Konut Ev Tasarımı

ev dekorasyon firmaları

Ev Tasarımı

Konut, içinde insanların yaşadığı ve barınma ihtiyacını karşılama özelliğine sahip olan ve çevresi duvarlar ile çevrili olan yapıların genel adıdır. Konut denildiği zaman içerisine apartman daireleri girdiği gibi, villa ve buna benzer şekilde tasarlanan lüks yapılar da girmektedir. Konutlar genellikle beton, toprak, tuğla, taş, çelik ve ahşap gibi malzemeler kullanılarak inşa edilmektedir. Bir konuttan beklenen en önemli özellik barınma, güvenlik gibi ihtiyaçları karşılayabilecek özelliğe sahip olmasıdır.

Konut Tasarımına Etki Eden Faktörler

Konut inşa etmek isteyen arsa sahiplerinin isteği üzerine yapının konumlandırılacağı arsa mimar tarafından analiz edilerek mimari değeri yüksek olan en uygun tasarımın ortaya çıkarılması konut tasarımında çok büyük öneme sahiptir. Sizden gelen talep üzerine yapacağımız tasarımda projemize yön verecek olan biden fazla unsur bulunmaktadır. Bir konut tasarlanırken fiziksel, kültürel ve ekonomik çevre göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

Bir konutun fiziksel çevresini oluşturan unsurlar yer, topografya ve iklim özellikleridir. Konutun tasarımında ilk bakılması gereken unsur fiziksel özellikleridir. Yapının oluşturulacağı alanın kültürel çevresi ise sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleridir. Konut tasarımında kullanılması gerekli olan bütün teknolojik veriler ise teknolojik çevreyi oluşturur. Konut tasarımında bu faktörler ile ilgili bütün analizler yapılarak uygun olan malzeme ve şekil kullanılarak konut tasarımına başlanır.

 

ev dekorasyon firması

Konut Yapan Firmalar

Arsanın yapısı ve genişliği konut tasarımının şekil almasında önemli etkiye sahiptir. Arsanın genişliğine en uygun olan konutun tasarlanması için ölçülerin orantılı olması gerekir. Ayrıya konuta verilecek geometrik şekilde arsanın konumu ve genişliği büyük öneme sahiptir. Arsanın topoğrafik konumu ve eğimi binanın tasarımını değiştirecek olan faktörlerdendir. Konut tasarımına başlanmadan önce arsanın bu analizlerin doğru şekilde yapılmış olması konutun kullanıcısına daha fazla f